فرم ثبت نام سرویس ایاب ذهاب سال تحصیلی 1403-1404

مشخصات فردی دانش آموز

مشخصات فردی ولی دانش آموز

تلفن های مهم

جهت برقرای تماس اضطراری لطفا سطر دوم تلفن های مهم پر شود

نام مدرسه و مقطع تحصیلی

آدرس منزل با جزئیات کامل

خیابا اصلی(ضروری)
درخواست سرویس برای تابستان را(ضروری)

انتخاب مسیر سرویس

توجه بفرمایید در صورت انتخاب مسیر یکطرفه یک سوم از شهریه سال سرویس کسر خواهد شد
(ضروری)

توافق نامه بین ولی دانش آموز و شرکت یکتا سیر

لطفا تاریخ پرداخت شهریه سرویس را وارد بفرمایید تسویه سرویس حداکثر تا 25 دی ماه میباشد(ضروری)
تاریخ پرداخت 40% پیش پرداخت حداکثر سه روز بعد از ثبت نام
مبلغ و تاریخ پرداخت بخش اول
مبلغ و تاریخ پرداخت بخش دوم
مبلغ و تاریخ پرداخت بخش سوم
مبلغ و تاریخ پرداخت بخش چهارم
 
از دکمه بالا میتوانید امضا خود را ویرایش کنید