شرکت یکتا سیر شمیران

هم مسیر با شما ....

از سال 1365با ارائه سرویس ایاب ذهاب به مدارس، سازمان ها شرکت ها در شهرهای تهران و البرز

چرا امنیت خط قرمز ماست ؟

مهمترین نگرانی والدین برای استفاده از خدمات سرویس مدرسه وجود راننده است که از هر لحاظ مورد اعتماد باشد. راهکار ما برای به حداقل رساندن این نگرانی ها این است که ما با ایجاد سیستم سازی موفق از سال 1365 تاکنون و همکاری با رانندگانی که چندین چند سال است با مجموعه ما فعالیت می نمایند سعی در به حداقل رساندن این نگرانی ها داریم

اما اقداماتی که برای نیروهای جدید الورود به شرکت انجام می دهیم چیست ؟

ابتدا رانندگان زیر نظر روانپزشک های شرکت که دارای پروانه نظام راونپزشکی هستند تست های لازم را انجام داده و بعد از تایید روانپزشک میباسیت گواهی عدم سوء پیشنه و عدم اعتیاد خود را تحویل شرکت نمایند و بعد از آن به صورت مستمر تحت آموزش و نظارت کارشناسان بازنشته نیروی انتظامی قرار خواهند گرفت تا با انتقال تجربیات کارشناسان محیطی ایمن تر برای دانش آموزان فراهم نماییم 

ما با کسب تجارب ارزشمند از سال های دور تا کنون که اصلی ترین سرمایه ماست همراه با کادری قوی امنیت و  آرامش را برای شما به ارمغان می آوریم