نکات مهم برای ایمنی بیشتر در سرویس مدرسه

نکات ايمني که بايد در زمان انتقال دانش‌آموزان سرویس مدرسه رعايت شود در ادامه به‌صورت موردي بررسي مي‌شود.

نکاتی که بايد در اين ميان مورد توجه قرار گيرد اين است که فرد راننده بايد داراي سابقه کافي رانندگي و همچنين مهارت لازم در رانندگی را برای حمل نقل دانش آموزان سرویس مدرسه داشته باشد.

همچنين بايد دوره‌هايي را گذرانده باشند که در آن دوره‌ها به آنها نحوه رفتار با دانش‌آموزان و نحوه پياده و سوار کردن دانش‌آموزان از سرويس‌هاي مدارس توضيح داده شود.

در عين حال اين رانندگان به‌منظور حفظ امنيت دانش‌آموزان بايد به‌طور کامل قوانين رانندگي را رعايت کرده و بين خطوط برانند تا احتمال بروز تصادف براي سرويس مدارس به حداقل کاهش يابد.


اما مواردی که دانش آموزان باید برای ایمنی بیشتر انجام دهند 

 1.  از دانش‌آموزان بخواهيد در محلي امن براي مثال پياده‌رو و دور از رفت‌وآمد خودروها در انتظار سرويس مدرسه خود باشند.
 2.  اطمينان حاصل کنيد که دانش‌آموزان تا هنگامي که خودرو کاملا متوقف نشده و راننده اجازه ورود نداده است سوار سرويس نشوند.
 3.  به دانش‌آموزان ياد آوري کنيد که هرگز نبايد پشت اتوبوس بدوند چرا که ممکن است در زمان دور يا نزديک شدن کودکان به سرويس، راننده آنها را نبيند.
 4.  سرويس مدرسه هم مانند يک کلاس است و راننده معلم آن، پس حتما بايد به دانش‌آموزان خود توضيح دهيد که به حرف راننده توجه کنند.
 5.  به دانش‌آموزان بگوييد يک صندلي مناسب را انتخاب کنند و روي آن بنشينند. هنگام حرکت سرويس مدرسه به هيچ عنوان از جاي خود بلند نشوند زيرا يک ترمز ناگهاني موجب زمين خوردن آنها خواهد شد.
 6. مواظب باشيد دانش‌آموزان در داخل سرويس به هم چيزي پرتاب نکنند زيرا ممکن است به راننده اصابت کند.
 7.  از دانش‌آموزان بخواهيد با صداي بلند صحبت نکنند. صداي همهمه بچه‌ها در خودرو سبب حواس‌پرتي راننده و توجه نکردن او به محيط بيرون و کاهش تمرکز و عکس‌العمل به اتفاقات بيرون ازجمله چراغ قرمز و هشدارهاي پليس مي‌شود. هيچ‌گاه با راننده صحبت نکنند چراکه ممکن است سبب تصادف شود.
 8.  بهتر است مقررات راهنمايي و نحوه عبور از خيابان به‌صورت عملي در کنار ساير درس‌ها، در تمام مدرسه‌ها آموزش داده شود.
 9.  به دانش‌آموزان آموزش داده شود که بيرون آوردن سر و دست از پنجره سرويس مدرسه يا باز کردن در آن حين حرکت خطرناک است.
 10.  به رانندگان سرويس‌ها تذکر داده شود به هيچ عنوان بيش از ظرفيت اتومبيل خود دانش‌آموزي سوار نکنند.
 11.  به رانندگان سرويس‌ها تذکر داده شود که دانش‌آموزان را از نزديک‌ترين محل به منزل سوار کنند تا دانش‌آموزان مجبور نباشند براي سوار شدن از عرض خيابان يا بزرگراه‌ها عبور کنند.

دیدگاهتان را بنویسید